ساختمان مرکزی ستاد بازسازی عتبات و عالیات استان گیلان